1 Kim jest agent wyłączny PZU?

2 Jak zostać agentem wyłącznym PZU?

3 Co zyskujesz jako agent wyłączny PZU?

4 Etapy rekrutacji

Klienci postrzegają go jako dobrego znajomego, zaufanego człowieka od nagłych, nieprzewidzianych wypadków i bezpiecznego jutra.

Profesjonalny agent „gwarantuje spokój” – oferuje ubezpieczenia dobrane do wymagań i potrzeb swoich klientów.

Według najnowszych badań agenci ubezpieczeniowi z roku na rok cieszą się coraz wyższym zaufaniem społecznym.

Aplikuj Poznaj przyszłego kierownika
Krok 1. Szkolenie i egzamin Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Nie ma nic prostszego niż stać się Agentem PZU. Przeprowadzamy egzaminy na terenie całej Polski. Wybierzemy dla Ciebie dogodny termin i lokalizację.

W zależności od tego jakie obecnie posiadasz uprawnienia, pomożemy Ci wybrać właściwy egzamin oraz zarekomendujemy ścieżkę szkoleń, która przygotuje Cię do egzaminu.

Egzamin w pełnym zakresie

Jeśli dopiero zdobywasz uprawnienia.

Egzamin w zakresie uzupełniającym

Jeśli posiadasz już zaświadczenie o zdanym egzaminie, zdajesz tylko egzamin uzupełniający.

Egzamin dla osób niewykonujących czynności agencyjnych

Jeśli chcesz otworzyć agencję i to nie Ty, lecz Twój pracownik będzie sprzedawał ubezpieczenia, zdajesz egzamin dla szefa agencji.

Przez całą ścieżkę wdrażania przeprowadzi Cię Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych. Podczas szkoleń poznasz podstawowe zagadnienia prawne oraz otrzymasz niezbędne informacje o ubezpieczeniach oferowanych przez PZU SA.

Dajemy Ci możliwość skorzystania z wykładów i e-learningów szkoleniowych


Wykłady


E-learning

uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do systemu, w którym samodzielnie przechodzi szkolenie.

Możesz połączyć obie formy szkolenia. Otrzymasz komplet materiałów – w wersji papierowej i elektronicznej.

Krok 2. Założenie działalności gospodarczej

Umowa agencyjna przewiduje, że założysz własną działalność gospodarczą. Przekonaj się, dlaczego warto…

Jesteś swoim szefem

– to Ty decydujesz, kiedy i ile pracujesz. Łatwo więc znajdziesz czas dla rodziny i przyjaciół czy na realizację Twoich pasji i marzeń

Możesz korzystać z różnych źródeł dofinansowania,

m.in. dotacji albo pożyczki z funduszy unijnych, dotacji z Funduszu Pracy, inkubatorów przedsiębiorczości.

Ty decydujesz, ile zarabiasz.

Ćwiczysz samodzielność

i odpowiedzialność za siebie i innych.

Działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożenia wniosku.

Możesz także zadeklarować, że rozpoczniesz ją później.

Możesz w większym stopniu niż na etacie odpisywać w koszty określone wydatki.

Dzięki temu będziesz płacić niższe podatki.

Rejestracja działalności nie jest trudna. Wypełniasz i składasz jeden wniosek – o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1 PKD 66.22.Z.). Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

Dokładne informacje o tym, jak założyć działalność gospodarczą, znajdziesz w podręczniku „Dlaczego warto prowadzić własną działalność gospodarczą?”

Krok 3. Podpisanie umowy agencyjnej

By rozpocząć współpracę, musisz podpisać umowę agencyjną i być wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (RAU), który prowadzi KNF.

Aby podpisać umowę agencyjną, potrzebujesz:

  • zaświadczenia o zdanym egzaminie KNF,
  • zaświadczenia o niekaralności, które było wydane najpóźniej trzy miesiące przed zawarciem umowy agencyjnej albo złożeniem wniosku do KNF. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny (KRK). Uzyskasz je w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w Biurze Informacyjnym KRK. Tam składasz wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności i uiszczasz opłatę,
  • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • kopii dokumentu potwierdzającego, że masz co najmniej średnie wykształcenie,
  • zaświadczenia o wpisie do CEIDG Twojej działalności gospodarczej.

Zawsze możesz poprosić Kierownika Sprzedaży o dodatkowe informacje, w jaki sposób uzyskać wymienione dokumenty.

To będzie Ci dodatkowo potrzebne w codziennej pracy agenta:

Prawo jazdy kat. B - aby dojechać do klienta

Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

Telefon z aparatem fotograficznym

Laptop

Bezprzewodowy internet

Przenośna drukarka

DOŁĄCZAJĄC DO NAS, DOŁĄCZASZ DO NAJLEPSZYCH.
W RAMACH WSPÓŁPRACY OFERUJEMY:

Atrakcyjny system wynagrodzeń

Szkolenia, które dobrze przygotują Cię do zawodu

Jasną ścieżkę kariery

Udział w konkursach z nagrodami rzeczowymi i finansowymi

Uczestnictwo w Elitarnym Klubie agentów

Stałą pomoc Zespołu Sprzedaży

Oferty rabatowe u naszych partnerów

Program wsparcia motywacyjnego dla Ciebie i Twoich pracowników "Łofwca Premii"

Dodatkowe programy wsparcia: „STARTER” (dodatkowe wynagrodzenie poza prowizją za sprzedaż ubezpieczeń) oraz „Agent 2.0” (premiowanie agentów, którzy prowadzą biura w terenie)

1. Długofalowa współpraca i rozwój

Aktywność i zaangażowanie w sprzedaż ubezpieczeń związane są z Twoim miejscem na ścieżce rozwoju. Im w wyższym segmencie jesteś, tym wyższą prowizję otrzymujesz. Agentom, którzy rozpoczynają z nami współpracę, oferujemy atrakcyjne stawki prowizyjne – dodatkowo wzrastają one wraz z awansem na ścieżce kariery. Agenci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki, mogą awansować w krótszym czasie, niż zakłada standardowa ścieżka rozwoju.

Scieżka kariery

ADEPT
ADEPT ZAWODOWY
PROFESJONALISTA
EKSPERT
LIDER
LIDER PLUS

Niezależnie od prowizji możesz uzyskać dodatkową premię – jeśli zrealizujesz określone cele sprzedażowe.

Przez pierwsze 24 miesiące współpracy obejmujemy Cię programem motywacyjnym „Pas Startowy”. Od 25 miesiąca współpracy (lub wcześniej – jeśli awansujesz albo zdobędziesz klientów na poziomie agenta Zawodowego) możesz uzgadniać z nami indywidualnie Twoje kontrakty do premii kwartalnej.

2. System premiowy dla Adeptów, czyli „STARTER”

Dodatkowe premie za sprzedaż przy realizacji określonych aktywności.

Wsparcie przez 36 miesięcy

Podwyższone wynagrodzenie do 36 miesiąca współpracy - za wyniki w pierwszym roku.

Premia na 6

3. Wsparcie dla agentów którzy chcą otworzyć biuro
4. System motywacyjny dla Twoich pracowników, czyli „Łofwca Premii”

Jeśli jako agent zatrudniasz pracowników, możesz przystąpić do programu „Łofwca Premii”. Twoi pracownicy – osoby fizyczne, wykonujące czynności agencyjne (SPRZEDAWCA) – otrzymują dodatkową premię za sprzedaż nowych ubezpieczeń. Ty również otrzymujesz wynagrodzenie – zależy ono od wyników Twoich pracowników.

Informacje o tym, jak możesz zatrudnić pracownika, znajdziesz w podręczniku „Zatrudnianie nie jest trudne. Prosty poradnik dla agenta”.

5. Szkolenia, czyli „Akademia Adepta” i więcej

W PZU mamy bardzo rozbudowany system szkoleń, na który składają się:

Szkolenie KNF

– opisaliśmy je wcześniej

Szkolenia produktowe

Szkolenia systemowe

- aplikacji do sprzedaży ubezpieczeń.

„Akademia Adepta”

Stworzyliśmy system szkoleń, który profesjonalnie przygotuje Cię do zawodu agenta ubezpieczeniowego. Program dopasowujemy do stopnia zaawansowania zawodowego danego agenta. Nasze szkolenia są bezpłatne. Co ważne, uczestnicy mogą w trakcie szkoleń wymieniać swoje doświadczenia.

„Trening w Terenie”

W ramach wsparcia zapewniamy między innymi pracę z Kierownikiem Sprzedaży i Specjalistą Produktowym w terenie – podczas wizyt sprzedażowych u klientów – oraz indywidualne warsztaty produktowe.

6. Konkursy i programy wsparcia
7. Program wsparcia dla agentów

Jeśli współpracujesz z nami jako agent, możesz skorzystać z rabatów i profitów w ramach Programu Wsparcia Agentów. Nasi partnerzy biznesowi to między innymi:

8. Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Jesteśmy jedną z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej – od ponad 200 lat budujemy swoją pozycję na rynku dzięki tradycji i zaufaniu naszych klientów. Wspieramy lokalne społeczności. Co więcej, jesteśmy znaną i docenianą marką – nie tylko przez naszych klientów i partnerów, lecz także przez niezależne media oraz ekspertów.

Zajęliśmy 1. miejsce w badaniu miesięcznika „My Company Polska”. Zostaliśmy uhonorowani tytułem Marka Godna Zaufania w kategorii Firma ubezpieczeniowa.

Zajęliśmy 1. miejsce w plebiscycie czytelników magazynu „Manager” w kategorii Polskie marki z tradycją.

Jesteśmy najlepiej zarządzaną marką pracodawcy w Polsce w ocenie profesjonalistów HR, public relations i marketingu. Potwierdzają to niezależne badania Goldman Recruitment oraz HRM Institute.

Jesteśmy jedną z najcenniejszych marek w Polsce według zestawienia Millward Brown.

ETAP I
Spotkania rekrutacyjne

pierwsza rozmowa rekrutacyjna,

druga rozmowa rekrutacyjna.

ETAP II
Szkolenie i egzamin KNF

szkolenie KNF

egzamin KNF

EGZAMIN

podpisanie umowy agencyjnej po zdaniu egzaminu

ETAP III

szkolenia produktowe,

szkolenia z systemu sprzedażowego,

szkolenia umiejętności sprzedażowych,

wsparcie Zespołu Sprzedaży.