Spotkanie Elitarnej Grupy Doradczej

Głównym celem powołania Elitarnej Grupy Doradczej jest promowanie współpracy opartej na dialogu. Zależy nam na poznawaniu opinii, oczekiwań, potrzeb i pomysłów osób, które w największym stopniu przyczyniają się do budowania pozycji naszej firmy na rynku ubezpieczeniowym.


Tegoroczne spotkanie EGD obyło się 14 -15 listopada. Tradycyjnie już, uczestniczyli w nim agenci wyłączni oraz kierownicy sprzedaży. Każdy z Obszarów Sprzedaży miał możliwość wysłania na wydarzenie swojego delegata.

Uczestnicy pierwszego dnia wzięli udział w wykładach i warsztatach. Omawialiśmy narzędzia wspierające pracę agentów – portal mojePZU oraz specjalną strefę agenta na stronie agentpzu.pl, do której agenci będą mieli dostęp tylko po zalogowaniu się. Każdy z uczestników mógł zgłosić uwagi do już istniejących funkcjonalności, a także przedstawić swoje pomysły na usprawnienia. Drugiego dnia uczestnicy spotkali się z ekspertami z biur w Centrali, gdzie mogli usłyszeć o nowych rozwiązaniach, które już wkrótce będą dotyczyły całej sieci sprzedaży.