W listopadzie spotkaliśmy się w gronie Elitarnej Grupy Doradczej. Idee, będące podstawą nowej strategii PZU, stały się punktem wyjścia tegorocznego spotkania.
EGD to grupa Agentów oraz Kierowników Sprzedaży, będących głosem swoich Obszarów. Oni jako pierwsi oceniają inicjatywy, których wprowadzenie jest planowane
w niedalekiej przyszłości. Ich opinie wielokrotnie wpływają na kształt nowych projektów i działań naszej firmy.

Nowa strategia PZU zakłada jeszcze większą dostępność naszych produktów i nowe podejście PZU do budowania relacji z klientem. Nasze spółki są aktywne nie tylko
w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i zdrowotnych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy, mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy robić znacznie więcej i efektywnie pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach, i na każdym etapie życia.

W tym roku spotkanie EGD poświęciliśmy rozszerzeniu oferty produktowej oferowanej przez Agentów Wyłącznych. Pierwszy dzień był bardzo pracowity. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy, pracowali nad nowymi rozwiązaniami, które chcemy wprowadzić w przyszłym roku. Drugi dzień tradycyjnie należał do ekspertów. Koledzy
z różnych biur mogli zaprezentować tematy, nad którymi obecnie pracują. Zebrane opinie i pomysły staną się punktem wyjścia do przygotowania rozwiązań, które już wkrótce będą dotyczyły nas wszystkich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, koleżeństwu z różnych biur oraz spółek, za wasz udział i pomoc w opracowywaniu nowych idei. To dzięki wam PZU nadal pozostaje liderem na rynku i może dostarczać swoim klientom jeszcze lepsze produkty i rozwiązania.