28-29 listopada odbyło się spotkanie Grupy Doradczej Regionu Południe, która pracowała wspólnie przy projekcie „Agent 3.0”.

Grupa Doradcza Agent 3.0, to już drugie z tej serii spotkanie, w którym uczestniczyli Kierownicy Sprzedaży Agentów Wyłącznych oraz Kierownicy Zespołu Wsparcia Sprzedaży. To oni codziennie najbliżej współpracują z agentami wyłącznymi, przy tematach związanych z biurami Agent 1.0, 2.0 oraz 3.0. Wspólnie mieli okazję wymienić się doświadczeniami, wypracowywać nowe rozwiązania i rodzaje wsparcia dla tej grupy agentów.

W tym roku naszym głównym obszarem pracy był dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji Agentów 2.0 na rynku ubezpieczeń, poprzez udoskonalenie standardów obsługi kllienta, poszerzenie oferty produktowej oraz zwiększanie dostępności agencji dla klientów PZU w całej Polsce.

W pierwszej części spotkania, Koordynatorzy ds. Sieci Placówek Agent 2.0 Magda Molika oraz Michał Groń, przedstawili aktualności związane z programem Agent 3.0 oraz cele
i wyzwania jakie stoją przed nami w nadchodzącym roku. Druga część oparta była na pracy warsztatowej, uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w których wraz z mentorami wypracowywali najlepsze rozwiązania w poszczególnych tematach. Wszyscy mięli okazję wypowiedzieć się w każdym z tematów warsztatowych. Zaangażowanie i kreatywność były tak duże, że grupy nie przerywały prac i dyskusji nawet w czasie przerw. Na koniec każda z grup prezentowała swoje pomysły na forum, dzieląc się doświadczeniami i wypracowanym materiałem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, pomysły, otwartość i wspaniałą atmosferę!

Magdalena Molicka

Koordynator ds. Sieci Placówek Agent 2.0

Agent 3.0 jest ważnym punktem na mapie strategii PZU, który wciąż stawia przed nami nowe wyzwania, dlatego tak ważne jest, żeby nowe rozwiązania były wypracowywane przy udziale osób na co dzień pracujących z agentami prowadzącymi biura. Cieszę, że po raz kolejny udało się zorganizować Grupę Doradczą, która dała możliwość wymiany opinii, doświadczeń oraz wspólnego wypracowywania nowych rozwiązań w kwestii standardu Agent 3.0. Ciekawym było obserwować gorące dyskusje, burzę mózgów, świetne prezentacje uczestników. Bardzo mnie cieszy tak duże zaangażowanie KSAW, KZWS i myślę, że to nie ostatnie spotkanie z tej serii.