Grupa doradcza "Agent 2.0"

W dniu 24 maja 2018 roku odbyło się spotkanie Grupy Doradczej „Agentów 2.0”.

PZU po raz kolejny swoje plany względem agentów konsultuje najpierw z samymi zainteresowanymi. Grupa wybranych przedstawicieli agentów z całej Polski, z różnym stażem pracy, miało możliwość wypowiedzenia się i przedyskutowania założeń rozszerzenia oferty PZU SA dla agentów wyłącznych posiadających biuro w terenie.

Pierwszą część spotkania stanowiła prezentacja, która przeprowadził Paweł Rabiński Kierownik Zespołu Zarządzania Siecią Placówek Agencyjnych. Wystąpienie przybliżyło agentom plany Grupy PZU. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem przysłuchiwali się ambitnym celom jakie PZU postawiło sobie na najbliższe lata. 

Sprawy bieżące i aktualności przedstawił Jakub Gorayski  Koordynator ds. Zarządzania Siecią Placówek Agencyjnych. Był to moment przypomnienia agentom nowych form wsparcia jakimi są np. strony internetowe i wizytówki Google Maps. Następnie przedstawił wstępne założenia programu Agent 3.0, które wprowadziły Grupę w część projektową.

W części warsztatowej agenci bardzo konstruktywnie i rzeczowo przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące obecnego kształtu programu „Agent 2.0”. Takie podsumowanie dotychczasowych założeń stanowiło wstęp do dyskusji o zmianach, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią program dla agentów otwierających biura. Pomysły przedstawiane na spotkaniu niewątpliwie pomogły w procesie tworzenia założeń programu „Agent 3.0”, które przedstawione zostaną w lipcu 2018. Nowy kształt projektu, który ma na celu otwieranie wystandaryzowanych biur jeszcze bardziej podniesie prestiż sprzedawców ubezpieczeniowych, otworzy nowe możliwości przed agentami wyłącznymi oraz jeszcze bardziej wyróżni ofertę franczyzową PZU na rynku finansowym w Polsce. 

Ewelina Piechowicz

Główny Specjalista ds. Wsparcia Rozwoju Placówek Agencyjnych

Kto lepiej niż ludzie, którzy na co dzień realizują założenia programu „Agent 2.0” wie: co się sprawdza? a co można zrobić inaczej i lepiej? Spotkanie na którym doszło do „zderzenia” twórców projektu, a samymi odbiorcami było dla mnie niezwykle interesujące i pouczające. Forma współpracy jaką wykorzystaliśmy przy tworzeniu założeń programu „Agent 3.0” okazała się niezwykle pouczająca. Z wypracowanymi rozwiązaniami i założeniami będą za chwilę musieli zmierzyć się agenci więc naturalnym było zaproszenie ich do prac projektowych. Na pewno nie było to jedyne spotkanie, a wnioski i wypracowany materiał poznamy już w lipcu.