Polacy szukają bezpieczeństwa finansowego pod parasolem firm ubezpieczeniowych. W trzecim kwartale 2020 roku Grupa PZU zanotowała rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (476 mln zł), którego motorem były właśnie ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki +33 proc. r/r). Od grudnia PZU Życie rozszerza ofertę ubezpieczeń indywidualnych na życie i zdrowie. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy małżonka lub partnera oraz dzieci.


Tylko 25 proc. z nas ma oszczędności przekraczające sześć miesięcznych pensji, nic więc dziwnego, że ubezpieczenia na życie zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością.* – Nagłe sytuacje, takie jak ciężka choroba czy poważna operacja, rodzą obawy o to, czy bliscy poradzą sobie finansowo. To niestety uzasadnione troski. Jak pokazuje nasze badanie, rzadko kto ma oszczędności powyżej półrocznego dochodu. A nawet i takie często będą niewystarczającą poduszką finansową w przypadku leczenia najcięższych chorób, kilkumiesięcznej utraty dochodów czy kosztownej, prywatnej rehabilitacji – mówi Krzysztof Szypuła, członek zarządów PZU SA i PZU Życie SA.

Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje polisa na życie, ale patrzą na nią dość wąsko. Jak wynika z badań* przeprowadzonych dla PZU, aż 40 proc. respondentów utożsamia indywidualne ubezpieczenia na życie jedynie ze świadczeniem na wypadek śmierci. Tymczasem zakres tych ubezpieczeń jest bardzo szeroki i obejmuje finansową pomoc w wielu sytuacjach, choćby takich jak np. hospitalizacja, ciężka choroba (np. nowotwór złośliwy), utrata sprawności w codziennym życiu (np. brak możliwości schylania się, siedzenia czy chodzenia po schodach), aż po organizację leczenia za granicą i pokrycie jego kosztów.

Od 1 grudnia 2020 r. oferta indywidualnych ubezpieczeń znacząco się poszerzyła, dzięki czemu w ramach jednej polisy można kompleksowo ubezpieczyć całą rodzinę, a nowe ubezpieczenia działają na całym świecie. Zmiany powodują, że nowy zakres ochrony w ramach wcześniej dostępnych i nowo wprowadzanych ubezpieczeń, jest jednym z najszerszych na rynku. Wspólna polisa oznacza również prostsze zawarcie umowy oraz opłacanie jednej składki za wszystkie ubezpieczenia związane z tą polisą.

 Nie tylko rozszerzyliśmy zakres ochrony, ale przede wszystkim zadbaliśmy o to, aby odpowiadała ona na potrzeby i oczekiwania klientów i dawała im realną wartość. Dlatego m.in. nasze ubezpieczenia oferują możliwość wielokrotnej wypłaty świadczenia, najszerszą w Polsce listę dziecięcych ciężkich chorób objętych ubezpieczeniem, dodatkowe wsparcie w razie hospitalizacji dziecka w wyniku nowotworu. Po pobycie w szpitalu klienci mogą również otrzymać Kartę apteczną, uprawniającą do zakupów dowolnych produktów dostępnych w aptece. Wszystko po to, aby dzięki pieniądzom z ubezpieczenia lepiej wspierać ubezpieczonych i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych – podkreśla Agnieszka Rowińska, dyrektor Biura Zarządzania Ofertą PZU.

Nowa oferta dotyczy ubezpieczeń indywidualnych PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia oraz PZU Na Dobry Początek.

*Badanie NORSTAT przeprowadzone w listopadzie 2020 na zlecenie PZU na próbie reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości zamieszkania na grupie osób 25+, N=1000

Marcin Wieczorek

Marcin Wieczorek

Główny Specjalista ds. Wsparcia i Rozwoju Kanału Agentów Wyłącznych

Marcin Wieczorek

Cała rodzina na jednej polisie to świetne rozwiązanie, które pozwala ubezpieczyć w ramach jednej umowy – małżonka, partnera i dzieci. Nowa oferta to odpowiedź na realne potrzeby i oczekiwania klientów, co pokazuje, że jako firma wsłuchujemy się w głos najbardziej zainteresowanych. Warto dodać, że nie tylko daliśmy możliwość ubezpieczenia całej rodziny na jednej polisie, ale rozszerzyliśmy także zakres ochrony. Powiększyliśmy listę chorób objętych ubezpieczeniem, dodaliśmy możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń, a także wprowadziliśmy nowe dodatkowe ubezpieczenia. Wszystko po to, aby klienci czuli, że otrzymują realna ochronę i rozwiązanie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Marcin Rychlicki

Marcin Rychlicki

Główny Specjalista ds. Wsparcia i Rozwoju Kanałów Agentów Wyłącznych

Marcin Rychlicki

Ten nowoczesny produkt doskonale wpisuje się w potrzeby naszych klientów. Dzięki niemu jeszcze precyzyjniej możemy zaproponować kompleksowe rozwiązanie. Jednocześnie nasi agenci zostali zaopatrzeni w intuicyjne i szybkie rozwiązanie sprzedażowe, które rozszerza możliwości oferowania pełnego wachlarza produktów majątkowych, życiowych i zdrowotnych dla najbardziej wymagających klientów.