Ubezpiecz uprawy z PZU

Rozpoczynamy jesienną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Od 26 września do 30 listopada tego roku rolnicy będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty 65% dopłat do składek z budżetu państwa.


 Prowadzenie gospodarstwa to ciężka całoroczna praca i często jedyne źródło utrzymania dla całej rodziny. Dlatego warto pomyśleć o ochronie owoców tej pracy. Dzięki elastyczności naszej oferty, producenci rolni sami mogą zdecydować przed czym chcą ubezpieczyć uprawy ozime, a rekordowe w tym roku środki przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi gwarantują możliwość skorzystania z dopłat wszystkim klientom – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU.

Rolnicy korzystając z oferty PZU Uprawy mogą wybrać pojedyncze ryzyka, przed którymi chcą chronić uprawy, lub całe pakiety. Dla upraw ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest Pakiet jesień. Obejmuje ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Ryzyko ujemnych skutków przezimowania można nabyć w trzech wariantach do wyboru - z limitem odpowiedzialności 10%, 17% lub 25%.  Dotyczy to szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia. Ponadto dla upraw ozimych PZU oferuje Pakiet 5 ryzyk, który obejmuje huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz dodatkowo suszę i ogień.

 W tym roku dla klientów, którzy ubezpieczają budynki gospodarcze  w PZU, mamy specjalne promocyjne stawki na ochronę upraw zbóż ozimych. Oprócz tego, dla plantatorów rzepaku ozimego przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie odmiany zalecanej do uprawy w Polsce przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin – dodaje Paweł Ochmański.

Jesienna oferta PZU skierowana jest również do plantatorów owoców. Dla nich przygotowano ofertę ochrony owoców od ryzyka przymrozków wiosennych oraz ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania oraz Pakiet 5 ryzyk i suszy

Klienci ubezpieczający swoje uprawy w PZU mają do dyspozycji elastyczną formę płatności, bez żadnych dodatkowych kosztów. Mogą bezpłatnie rozłożyć składkę na raty lub przesunąć termin płatności na czas po żniwach. Ponadto mają możliwość też wykupić udział własny oraz obniżyć franszyzę integralną (procent sumy ubezpieczenia, do którego zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności) – do 8%.

Oferta PZU to nie tylko ochrona upraw – największy polski ubezpieczyciel posiada cały wachlarz ochrony AGRO. Klienci mogą objąć kompleksową ochroną całe gospodarstwo rolne (PZU Gospodarstwo Rolne) oraz ubezpieczyć siebie i członków swojej rodziny przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (PZU ochrona dla rolników). PZU Gospodarstwo Rolne to m.in. ochrona budynków mieszkalnych i gospodarczych, zwierząt oraz sprzętu rolniczego, czy materiałów siewnych,  ziemiopłodów. W ramach tego produktu klienci mogą też nabyć m.in. obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych. Dzięki niemu szybko zlikwidują szkody, np. po pożarze, powodzi czy innych zdarzeniach losowych.