Leczenie nowotworów złośliwych, skomplikowany zabieg kardiochirurgiczny czy konieczność przeszczepu – medycyna w Polsce bywa czasem bezradna i jedynym ratunkiem dla dziecka okazuje się terapia za granicą. W takich sytuacjach rodzice mogą liczyć na pomoc PZU. W ramach polisy ubezpieczyciel organizuje leczenie w zagranicznej placówce i pokrywa jego koszty aż do 2 mln euro.

Wypadek czy ciężka choroba dziecka to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu rodziców, szczególnie wtedy, gdy okazuje się, że możliwości leczenia w Polsce zostały wyczerpane. Jedyną szansą na powrót do zdrowia bywa już tylko terapia w placówce za granicą. Z polisą PZU, rodzice chorego dziecka nie muszą martwić się ani wydatkami, ani organizacją wyjazdu i samego leczenia.  Za całość odpowiada ubezpieczyciel.

Pierwszym krokiem, jeszcze w Polsce, jest ponowna weryfikacja diagnozy i dotychczasowego sposobu leczenia dziecka. Taką opinię przygotowuje lekarz specjalista z zagranicy. Następnie, ubezpieczyciel organizuje wyjazd chorego dziecka do międzynarodowej placówki, która specjalizuje się w terapii tego typu przypadków. Na miejscu zagwarantowana jest pomoc tłumacza, co jest szczególnie istotne podczas rozmów z personelem medycznym. Polisa pokrywa koszty leczenia dziecka, w tym badań, operacji, lekarstw, pobytu w szpitalu. Na koniec organizowany jest powrót do domu oraz ewentualne kontrole stanu zdrowia po terapii. Przez cały okres dziecko może liczyć na opiekę rodziców, ponieważ ubezpieczenie obejmuje transport i pobyt dwóch osób towarzyszących.

Polisa PZU „Leczenie dziecka za granicą” zapewnia ochronę w najcięższych przypadkach losowych – gdy dziecko zachoruje na nowotwór złośliwy, będzie wymagało operacji kardiochirurgicznej lub neurochirurgicznej czy przeszczepu narządu. Pomoc jest błyskawiczna. W ciągu trzech dni od kontaktu z Centrum Obsługi Klienta rodzice otrzymują propozycję wyboru trzech szpitali za granicą specjalizujących się w leczeniu danej choroby. Z podanych rekomendacji wybierają szpital, w którym chcą rozpocząć terapię dziecka. W ramach ubezpieczenia dostępne są kliniki na całym świecie, m.in. w Bostonie, Wiedniu, Monachium czy Paryżu. Istnieje także możliwość próby organizacji leczenia w szpitalu wskazanym przez samych opiekunów dziecka.

Z polisy pokrywany jest także koszt zakwaterowania i wyżywienia dziecka oraz pobyt dwóch osób towarzyszących. Dodatkowo, za każdą noc pobytu w zagranicznej placówce wypłacane jest 100 euro, dzięki czemu rodzice lub opiekunowie mają środki na swoje bieżące wydatki (nawet do 6 000 euro w ciągu leczenia). Po powrocie do Polski rodzice lub opiekunowie otrzymują również zwrot wydatków poniesionych na zakup leków zaleconych przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą i przepisanych na receptę przez lekarza w Polsce (nawet do 50 000 euro).

„Leczenie dziecka za granicą” to jedno z pięciu nowych ubezpieczeń PZU Życie. Każde z nich rozszerza ochronę najmłodszych i zabezpiecza sytuację rodziny na wypadek ciężkiej choroby dziecka, leczenia szpitalnego, operacji czy uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.


Marcin Wieczorek

Marcin Wieczorek

Główny Specjalista ds. Wsparcia i Rozwoju Kanału Agentów Wyłącznych

Marcin Wieczorek

Zdrowie dziecka to wartość nadrzędna dla każdego rodzica. Niestety liczba zachorowań na choroby cywilizacyjne wzrasta, diagnozuje się coraz więcej nowotworów i chorób układu krążenia, także u dzieci. W trudnej sytuacji życiowej, gdy nasze dziecko spotyka choroba, najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii medycznej oraz dostęp do najnowszych metod leczenia. Nowy dodatek „Leczenie dziecka za granicą”, gwarantuje pomoc w diagnozie i organizacji leczenia na najwyższym, światowym poziomie. W ramach tego ubezpieczenia można skorzystać z opieki najlepszych specjalistów na świecie, podjąć leczenie w najbardziej prestiżowych placówkach. Nasz Klient otrzymuje kompleksową usługę - od diagnozy, poprzez transport oraz organizację leczenia. Bardzo się cieszę, że to rozwiązanie pojawiło się w ofercie PZU.