Dzięki nowoczesnym technologiom i wieloletniemu doświadczeniu PZU wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem. Ubezpieczyciel rozwija Ryzyko PRO - kompleksowy system zapobiegania szkodom majątkowym dla przedsiębiorców ubezpieczających swój biznes w PZU. Tylko w fazie pilotażowej skorzystało z niego już ponad 30 dużych firm.

Program Ryzyko PRO jest skierowany do branż, w których z uwagi na skalę działalności i specjalistyczne procesy produkcyjne, istnieje wysokie ryzyko wystąpienia szkody. Rozwiązanie, wykorzystujące internet rzeczy i technologie oparte na koncepcji Przemysł 4.0, monitoruje poziom bezpieczeństwa w obszarach działania przedsiębiorstwa kluczowych z perspektywy ryzyka, takich jak produkcja, logistyka oraz park maszynowy. Program wspiera także klientów w działaniach edukacyjnych budujących świadomość pracowników klientów, co ma ogromne znaczenie dla minimalizacji ryzyka zaistnienia szkody.

- Aktywnie wspieramy polskich przedsiębiorców. W strategii PZU na lata 2021-2024 przykładamy dużą wagę do rozwoju relacji z klientami korporacyjnymi, oferując im cały ekosystem produktów i usług. Mam na myśli zarówno atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe, jak i dzielenie się know-how naszych ekspertów w zakresie zapobiegania szkodom i budowania  kultury bezpieczeństwa w przemyśle – mówi Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych.

Dla klientów z aktywną ochroną ubezpieczeniową w PZU program jest bezpłatny. Inżynierowie ryzyka analizują poziom bezpieczeństwa w newralgicznych dla działania przedsiębiorstwa miejscach. Na tej podstawie  opracowują listę miejsc krytycznych na terenie zakładu, które są cyklicznie sprawdzane przez pracowników zakładu. Niektóre parametry monitorowane są zdalnie. Wyniki kontroli trafiają do centrum monitorowania PZU LAB, gdzie są następnie analizowane. W przypadku zidentyfikowania zagrożenia klient otrzymuje zalecenie i rekomendacje mające zapobiec powstaniu szkody.

Poprawa bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka w zakładach przemysłowych wymaga wykorzystania zaawansowanych narzędzi i zasobów,  jakimi  dysponuje właśnie PZU. Dzięki systemowi Ryzyko PRO przedsiębiorca zyskuje dostęp do informacji i rozwiązań, które pozwalają mu dbać o bezpieczny rozwój przedsiębiorstwa – dodaje Jakub Sajkowski.

Program przeszedł już fazę pilotażową, w której sprawdził się w ponad 30 zakładach. U objętych naszą pomocą klientów, w tym czasie nie wydarzyły się żadne znaczące szkody. Ryzyko PRO realizowany przez PZU SA, przy współpracy z PZU LAB jest częścią podkreślanego w Strategii Grupy na lata 2021-2024 wsparcia dla klientów korporacyjnych. Unikatowe w skali rynku rozwiązanie zarządzania ryzykiem propaguje ideę bezpiecznego, zgodnego z ideałami ESG przemysłu.