PZU z pomocą dla Ukraińców

Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Organizujemy zbiórki darów i pieniędzy, a także transporty rzeczy potrzebnych uchodźcom na granicę polsko-ukraińską. Zaoferowaliśmy 30-dniowe OC komunikacyjne dla przybywających do Polski autami na ukraińskich numerach, finansując im koszt składek, a także dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie świadczących usługi w ramach NFZ. Pomagamy dotrzeć do Polski i zapewniamy opiekę dla pracowników spółek PZU na Ukrainie i ich rodzin.


Od 28 stycznia br. w centrali PZU działa sztab kryzysowy, który monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje decyzje dotyczące spółek i pracowników PZU Ukraina oraz pomocy dla uchodźców. Działania są wdrażane systemowo w różnych obszarach – od zapewnienia obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych tym, którzy wjeżdżając do Polski ich nie posiadają, przez pomoc medyczną, rzeczową i finansową, aż po zapewnienie aktywności sportowych dzieciom z Ukrainy.

PZU pomaga ok. 800 pracownikom swoich spółek w Ukrainie i ich rodzinom. - Zadbanie o ukraińskich pracowników PZU jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Wielu z nich pozostało na miejscu, by walczyć o swój kraj. Dlatego pomagamy tym osobom, które mogły i chciały wyjechać do Polski, a przede wszystkim ich rodzinom. Aktualnie do naszego kraju dotarło już prawie 130 osób, w tym ponad 40 dzieci. Są one pod opieką PZU. Zapewniamy im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki niezbędne do życia. Przygotowujemy też dla nich plan aktywizacji zawodowej – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

PZU zainicjował także bezprecedensową akcję dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do Polski samochodami zarejestrowanymi w ich kraju, a nie mają wykupionego wcześniej u siebie ubezpieczenia Zielonej Karty. Konsekwencje finansowe braku obowiązkowego OC, gdyby uchodźca spowodował wypadek w Polsce, byłyby dla niego wielkim obciążeniem. Dlatego PZU udostępnia Ukraińcom 30-dniowe polisy OC granicznego, za które nie muszą płacić. Bierzemy na siebie koszt składek. Polisy są dostępne u agentów PZU dyżurujących na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej, Budomierzu, Krościenku na Podkarpaciu oraz w Dorohusku, Zosinie i Hrebennem na Lubelszczyźnie, a także pod nr telefonu 22 505 15 63 (infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim) oraz we wszystkich oddziałach i biurach agentów PZU. Do tej pory wydaliśmy już ponad 45,7 tys. takich polis OC.

- Istotą działalności PZU jest dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo, czyli o wartości fundamentalne, którym wojna zagraża najbardziej. Dlatego solidarnie i szeroko włączyliśmy się w ogólnonarodową akcję wsparcia dla obywateli Ukrainy. To naturalna rzecz dla PZU jako firmy wrażliwej społecznie. Dziś staramy się nieść pomoc w formie jak najbardziej praktycznej i użytecznej dla uchodźców – wskazuje prezes PZU.

Uchodźcy ukraińscy mogą skorzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., czyli od daty wybuchu wojny. W ciągu ostatnich dwóch tygodni lekarze PZU Zdrowie udzielali również pomocy w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Oddelegowani medycy pełnili dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Tomaszowie Lubelskim, dokąd trafiają uchodźcy z Ukrainy potrzebujący opieki medycznej. Byli obecni także w obsługiwanych przez szpital punktach recepcyjnych w Tomaszowie i Lubyczy Królewskiej.

W mobilnym punkcie Drogi do Zdrowia z PZU na przejściu granicznym w  Medyce obywatele Ukrainy otrzymują od pracowników z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego niezbędną pomoc medyczną. Punkt stoi w miejscu strategicznym – przy stacji kolejowej, na której odbierane są dzieci przywożone z Ukrainy przez polski pociąg medyczny.  W tej lokalizacji brakowało infrastruktury, ale dzięki pomocy PZU udało się zorganizować miejsce, w którym co dzień podczas 12-godzinnego dyżuru medycy przyjmują średnio 20 osób.

Grupa PZU jest także operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (800 137 200). Zapewnia ona przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy dostęp do profesjonalnej pomocy konsultantów i lekarzy poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej: w nocy, w weekendy i święta. Jest obsługiwana m.in. w języku ukraińskim (gov.pl/tpk). Numer infolinii medycznej warto znać, by ułatwić uchodźcom kontakt z lekarzami. Dlatego nalepki z nim zostały umieszczone przez wolontariuszy PZU na 15 000 naładowanych powerbankach, które PZU zakupił dla uchodźców i dostarczył do punktów na granicy. To potrzebne urządzenia, gdyż przybywający do Polski Ukraińcy nie zawsze mają gdzie naładować telefony w tymczasowych miejscach noclegu, a utrzymanie stałego kontaktu z bliskimi pozostałymi na Ukrainie jest dla nich sprawą kluczową.

PZU nabył i przekazał też dla uchodźców ukraińskich przebywających w Przemyślu 500 zestawów koców i poduszek, 1000 kompletów pościeli, szczoteczki i pasty do zębów, klapki kąpielowe oraz 4 pralko-suszarki. Na Lubelszczyźnie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie trafiło 500 zestawów pościeli i materacy, a 200 do Urzędu Miasta Hrubieszów.  Dodatkowo przekazaliśmy 4000 koców, które trafiły do Zamościa i Hrubieszowa, a także po sztuk 2000 wykorzystywanej w ratownictwie folii nrc Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Gminie Miejskiej Hrubieszów. Ponadto PZU Zdrowie przekazało do bazy odbiorczej w Lublinie materiały chirurgiczne do operacji i opatrywania rannych, które trafiły do ukraińskiego szpitala miejskiego w Równem koło Łucka.

Wielu naszych pracowników angażuje się w pomoc i wolontariat na terenach przygranicznych. Fundacja PZU utworzyła także specjalne konto 98 1020 1026 0000 1202 0509 5643, na które do odwołania można dokonywać wpłat na rzecz uchodźców, w tytule przelewu wpisując Dla Ukraińców.

Rzeczy potrzebne uchodźcom, takie jak kubki termiczne, termosy, jednorazowe talerze na zupy i kubki, koce termiczne itp. są także przedmiotem zbiórek pracowniczych w PZU. Łącznie dla uchodźców z Ukrainy nasi pracownicy zebrali i przekazali już ponad 100 pudeł z darami. Udało się wesprzeć Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA i dotrzeć z pomocą m. in. do osieroconych dzieci w ukraińskich domach dziecka w Worochcie i Jaremczu. Ponadto 62 pracowników PZU zgłosiło łącznie 70 inicjatyw, poprzez które chcą przeprowadzić autorskie akcje pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę na Ukrainie. 62 wnioski dotyczyły chęci skorzystania z dofinansowania w kwocie maks. 5 000 zł, a w przypadku 8 inicjatyw wnioskowano jedynie o wsparcie merytoryczne i/lub organizacyjne.

Wykorzystując kontakty naszych pracowników na Ukrainie, PZU włączył się w akcję pod patronatem małżonki polskiego ambasadora w Kijowie Moniki Kapy-Cichockiej, w którą zaangażowany jest też PKO BP i jego ukraiński Kredobank. Dzięki zorganizowaniu i sfinansowaniu transportów udało się przywieźć do Polski co najmniej 150 osób z Ukrainy, głównie samotnych matek z dziećmi oraz sierot, m.in. z prowadzonego przez dominikanów ośrodka w Fastowie niedaleko Kijowa.

Nasza pomoc to nie tyko wsparcie rzeczowe i finansowe. Grupa PZU stara się w tych trudnych czasach zapewnić dzieciom z Ukrainy namiastkę normalności. 12 marca br. odbył się już pierwszy trening dla dzieci z Ukrainy zorganizowany przez Akademię ZKS Olimpię Elbląg przy wsparciu Dobrej Drużyny PZU, która ufundowała stroje oraz obuwie piłkarskie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, a część dzieci dołączy do zajęć akademii.

Marcin Salata

Marcin Salata

Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Agencyjnych

Marcin Salata

Jestem osobiście poruszony, że nasi agenci z całej Polski dzielnie pomagają, pracując czasem po kilkanaście godzin, by zapewnić całodobową obsługę na przejściach granicznych. Prowadzą tam punkty, w których uchodźcy z Ukrainy mogą zawrzeć bezpłatne, 30-dniowe OC . Polisy są dostępne również we wszystkich oddziałach i biurach agentów PZU, a także przez naszą infolinię. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc, a zwłaszcza agentom, naszym pracownikom i ich rodzinom. Ilość paczek i najróżniejszych oddolnych inicjatyw pomocowych jest ogromna.