PZU wśród The Best of the Best


PZU SA po raz kolejny zdobył tytuł „The Best of the Best”, przyznawany spółkom, które stale utrzymują wysoką jakość sprawozdawczości i wielokrotnie otrzymywały nagrodę za najlepszy raport roczny. Wyróżniono również raport zintegrowany PZU SA.

Instytut Rachunkowości i Podatków po raz 18. przyznał nagrody w konkursie „The Best Annual Report", doceniając spółki, które przygotowały najlepsze raporty i sprawozdania za rok 2022. Ponownie nagrodę „The Best of the Best” dla spółek, które wielokrotnie były laureatami konkursu i od lat prezentują najwyższą jakość raportów rocznych, otrzymał PZU SA.

- Otwartość, rzetelność i przejrzystość to kluczowe zasady budowania przez nas relacji z interesariuszami. Są one odzwierciedlone w naszych raportach, stanowiących podstawowe narzędzie skutecznej komunikacji z rynkiem i  cieszę się, że kolejny rok z rzędu jest to dostrzegane i doceniane. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim, dzięki którym PZU jest marką postrzeganą jako lider jakości w zakresie sprawozdawczości finansowej – mówił Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU podczas gali „The Best Annual Report”, która odbyła się 12 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej głównym partnerem konkursu.

Kapituła wyróżniła także PZU SA za stały, wysoki poziom raportu zintegrowanego. Wszystkich, którzy chcą przekonać się o wysokiej jakości naszej sprawozdawczości, zapraszamy na stronę www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty, gdzie udostępniamy cykliczne i bieżące raporty oraz sprawozdania.