PZU kontynuuje swoje wsparcie dla społeczności lokalnych. Rusza nowa edycja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, w której można zdobyć kilkadziesiąt tysięcy dofinansowania na realizację inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w okolicy. Wnioski można składać do 17 września 2021 roku.

Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dotychczas wsparliśmy 500 projektów na łączną kwotę 12 mln zł – mówi Robert Lubański, dyrektor ds. prewencji PZU. – Bardzo zależało nam, aby po roku przerwy w akcji, kiedy PZU pomagał służbom medycznym i Polakom w walce z koronawirusem, wznowić Pomoc To Moc przede wszystkim ze względu na wsparcie działań w lokalnych społecznościach. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji „Zdrowa i bezpieczna rodzina” szczególnie zachęcamy do zgłaszania inicjatyw służących ochronie zdrowia i propagowaniu zdrowego stylu życia całych rodzin, co jest teraz szczególnie ważne. Naszym celem jest pomoc społecznościom lokalnym także w niewielkich miejscowościach w budowie przyjaznej i bezpiecznej okolicy  – dodaje Robert Lubański.

Podejmując tegoroczną akcję, PZU stawia na pomysły, które prowadzą do zmniejszania zagrożeń zdrowotnych i budowania świadomości społecznej dotyczącej tego, jak ważna jest troska o zdrowie, w tym aktywność fizyczna. Promowane projekty mają zachęcać do takiej aktywności całe rodziny i edukować w zakresie profilaktyki zdrowotnej, jak również udzielania pierwszej pomocy. Mają poza tym służyć dostosowaniu infrastruktury w miejscach publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz podnosić bezpieczeństwo w innych dziedzinach.

Akcja ubezpieczyciela jest skierowana zwłaszcza do organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz lokalnych społeczności i najlepiej znają ich potrzeby. O dofinansowanie z funduszu prewencyjnego można się ubiegać do 17 września br., składając wniosek za pośrednictwem strony internetowej: pomoctomoc.pzu.pl.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na cykliczne akcje profilaktyczne i edukacyjne, programy i projekty z udziałem profesjonalisty z zakresu zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej lub bezpieczeństwa, konsultacje i warsztaty poświęcone ochronie zdrowia i propagujące zdrowy tryb życia. Wsparcie PZU mogą otrzymać także projekty, których celem jest wspomaganie powrotu do zdrowia osób, które przebyły COVID-19, a także inicjatywy związane z budową odpowiedniej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w okolicy. Dofinansowane mogą zostać również projekty, których celem będzie edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze i w internecie oraz wszelkie inicjatywy zapobiegające nieszczęśliwym wypadkom.

W minionych dwóch edycjach Pomoc To Moc społeczności lokalne zgłosiły ponad 4000 wniosków. Kilkaset z nich otrzymało dofinansowanie o łącznej kwocie 12 mln zł.

Dzięki akcji PZU w całym kraju zostało zrealizowanych wiele potrzebnych przedsięwzięć. Powstały place zabaw, miasteczka ruchu drogowego, zostały zainstalowane specjalne radary, które przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków w okolicy. W ramach programu organizowano także warsztaty i zajęcia dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy dzieci.