Czy wiesz, co może grozić Twojej firmie w Internecie, a także w związku z naruszeniem danych? Korzystanie z systemów komputerowych i obecność w sieci znacznie zwiększa podatność firm na zagrożenia cybernetyczne i naruszenia danych. A jak zabezpieczyć się przed skutkami cyber ataków i konsekwencjami wynikającymi z przepisów RODO? To proste, wystarczy rozważyć  PZU CYBER  – ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO.

Pomagamy dbać o cyber bezpieczeństwo przedsiębiorców. Firmy z sektora MSP mogą otrzymać bezpłatny raport dotyczący bezpieczeństwa swoich stron internetowych. Wystarczy skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Dokument uwzględni zagrożenia strony internetowej, ryzyka reputacyjne, a także sprawdzi atrakcyjność dla hakerów. Znajdą się w nim zarówno ogólne wskazówki jak i konkretne zalecenia, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo cybernetyczne przedsiębiorstwa. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby był zrozumiały nie tylko dla specjalistów IT.

Ryzyka w sieci stają się jednym z głównych zagrożeń dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i poziomu rozwoju. Dlatego jako największy ubezpieczyciel w kraju wyszliśmy naprzeciw potrzebom polskiego biznesu i wprowadziliśmy odpowiedni produkt do sprzedaży dla klientów MSP.

Wirtualna rzeczywistość w dobie pandemii stała się nieodzownym elementem każdego z nas. Jak pokazuje raport Banku Światowego przygotowany we współpracy z PARP („COVID-19 Business Pulse Survey - Polska”), w wyniku pandemii 32 proc. polskich firm zwiększyło lub w ogóle zaczęło swoją działalność w sieci np. sprzedaż przez Internet, wideokonferencje czy media społecznościowe.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych w PZU zapewnia szybką pomoc specjalistów w razie sytuacji kryzysowej. Pomaga klientom zmniejszyć skutki wycieku danych i chroni ich przed długotrwałym przestojem z powodu ataku na sieć informatyczną.

Dzięki niemu klienci nie muszą się martwić o dostępność ekspertów (m.in. informatyków, prawnika, specjalisty PR), koszty ich usług oraz koordynację ich pracy, koszty roszczeń poszkodowanych oraz utracony zysk, który możemy zrekompensować. Rygorystyczne wymagania wynikające z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i rosnąca świadomość czyhających zagrożeń sprawiają, że właściciele firm coraz częściej interesują się ubezpieczeniami, które mogą uchronić ich przed skutkami cyberataków.

Jakie mogą być skutki zdarzeń cybernetycznych?

- Blokada/ awaria / wyłączenie komputerów i innych urządzeń firmowych.

- Spowolnienie działania lub zablokowanie sieci komputerowej firmy.

- Kradzież i sprzedaż wrażliwych danych przedsiębiorstwa.

- Zaszyfrowanie danych i żądanie okupu za ich odzyskanie.

- Pozyskanie przez osoby trzecie dostępu do tajnych dokumentów.

- Utrata danych klientów, pracowników, kontrahentów.

- Przerwa w prowadzeniu działalności (przestój firmy) i związana z tym utrata dochodów.

PAMIĘTAJ - Nie musisz być celem, by zostać zaatakowanym. Dlaczego warto kupić cyber polisę?

- Ryzyko awarii systemu informatycznego oraz wycieku lub utraty danych (cyfrowych i innych) - dotyczy każdego.

- Ryzyko to nie jest objęte innymi polisami.

- To jedyna polisa pokrywająca wszystko co istotne: kary RODO i operatorów kart płatniczych, koszty obrony oraz koszty naprawy systemów IT, utracone zyski, odpowiedzialność cywilną, a nawet straty finansowe poniesione w wyniku nieupoważnionego przelewu elektronicznego środków pieniężnych, czy kradzieży środków pieniężnych z banku.

- Jeśli dane firmy zostaną zainfekowane, uszkodzone, zniszczone lub utracone w związku z atakiem cybernetycznym, klient otrzyma pomoc w zbadaniu i przeanalizowaniu zakresu szkód oraz odzyskaniu danych, wszystko w celu zminimalizowania zakłóceń w prowadzeniu działalności.


Ubezpieczenia PZU Ochrona Danych lub PZU Cyber można nabyć z pakietem PZU Doradca u naszych agentów.

Artykuł powstał przy współpracy Koordynatorek ds. MSP: Angeliki Romowicz, Sabiny Strysik-Procyk i Wiolety Skałka-Cimochowskiej

Redakcja: Marta Żukowska


Czy Twoja firmowa www jest narażona na cyber atak? Sprawdź już teraz!

Jak otrzymać darmowy raport?

Jeśli chcesz za darmo zweryfikować czy Twoja strona www jest narażona na cyber atak i otrzymać raport, skontaktuj się z agentem PZU.
Znajdź agenta w swojej okolicy: TUTAJ - w wyszukiwarce na dole strony.


Przeczytaj co o raporcie mówią nasi eksperci Andrzej i Bartek:

Andrzej Wójtowicz

Andrzej Wójtowicz

Koordynator Rozwoju Sieci Wyłącznej

Andrzej Wójtowicz

Cyber raport to świetny materiał do rozmowy z klientem na temat bezpieczeństwa biznesu. Każdy przedsiębiorca do kontaktu z klientami korzysta z Internetu, wymienia się informacjami i nawet jeśli nie posiada strony www to dysponuje danymi klientów. Rok 2020 i 2021 to wyjątkowy rozwój aktywności w sieci, zarówno dla przedsiębiorców, jak i cyber przestępców. W ubiegłym roku nawet 64% przedsiębiorstw w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent, polegający na naruszeniu bezpieczeństwa (źródło: rapot KPMG. https://itwiz.pl/raport-kpmg-rosnie-liczba-cyberatakow-na-firmy-w-polsce/) Oznacza to, że powinniśmy sobie zadać pytanie nie czy, ale kiedy zostaniemy zaatakowani i jak jesteśmy na to przygotowani? W parze z rozwojem internetowej części biznesu, nie zawsze idzie rozwój świadomości ryzyk i bezpieczeństwa danych. W takiej sytuacji ważne jest ubezpieczenie, które zapewni odpowiednią pomoc, gdy coś pójdzie nie tak. Wielu przedsiębiorców może samodzielnie nie udźwignąć kosztów związanych z incydentami RODO, czy pomocy specjalistów IT. Dlatego z przyjemnością i zapałem wspólnie z Koordynatorami MSP i Laboratorium Innowacji PZU przystąpiliśmy do wdrożenia Cyber Raportu do naszej sieci agentów. Zachęcam do kontaktu z agentami PZU i po zamówieniu raportu strony www - do rozmowy na temat zabezpieczenia się od skutków cyber ataku.

Bartłomiej Gołębiowski

Bartłomiej Gołębiowski

Ekspert ds. Innowacji, Laboratorium Innowacji

Bartłomiej Gołębiowski

Generowany przez PZU raport proaktywnie wychodzi poza ubezpieczenie. Raport dostępny jest dla wszystkich (nie tylko klientów PZU) i pozwala ocenić zagrożenie cybernetyczne zanim do niego dojdzie. Dzięki niemu MSP mają możliwość pozyskania wartościowej wiedzy i zareagowania na zagrożenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Narzędzie w zautomatyzowany sposób testuje kilkanaście funkcji strony internetowej (np. aktualność oprogramowania, szyfrowanie czy wydajność), reputację (np. czy znane są wycieki danych z tej strony, czy nie znajduje się na blacklistach) oraz czy strona/branża jest potencjalnie atrakcyjnym celem ataku. Analiza trwa kilka minut i po tym czasie przedsiębiorca otrzymuje gotowy raport na swoją skrzynkę email. Co ważne raport przygotowywany jest w sposób mający maksymalnie ułatwić jego przeczytanie i zrozumienie zwykłym użytkownikom – nie specjalistom. Napisany jest językiem przystępnym, nie technicznym oraz zawiera jasne wizualizacje wszystkich wyników za pomocą ikon i kolorów podkreślających najważniejsze ustalenia. Zawiera również konkretne zalecenia w jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo strony i na co dokładnie zwrócić uwagę podczas np. rozmowy z twórcą strony. Dużą cześć czasu spędziliśmy właśnie nad przygotowywaniem graficznego układu raportu, odpowiednich opisów i zawartości – tak aby raport niósł jak największą wartość techniczną ale nie był onieśmielający, stresujący dla jego użytkowników. Nie byłoby to możliwe bez skutecznej współpracy technicznych specjalistów dostawcy i PZU dostarczających treści z zespołami produktowym i marketingowym ubezpieczyciela, dbającymi o odpowiednio dostosowaną do użytkowników formę komunikacji