Od października opłaty za zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w TFI PZU będą niższe nawet o 20 procent. TFI PZU należy do ścisłej czołówki instytucji finansowych pod kątem efektywności zarządzania funduszami PPK, wartości zgromadzonych aktywów w PPK oraz liczby firm, które podpisały umowę o zarządzanie PPK.


Od 1 października opłaty za zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w TFI PZU będą niższe. Średnio będzie to 20  proc. mniej dla poszczególnych subfunduszy PPK – informuje, dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU Tomasz Fronczak i dodaje, że dla pracowników uczestniczących w programie oznacza to więcej pieniędzy na ich kontach PPK. – Obniżka obejmuje pracowników wszystkich pracodawców, a nie tylko wybranych firm czy naszych największych klientów. Chcemy zachęcić jak największą liczbę Polaków do oszczędzania z myślą o czasie po zakończeniu aktywności zawodowej. W zarządzanych przez nas PPK jest już ponad 600 000 pracowników, a ich liczba stale rośnie  – dodaje Tomasz Fronczak.

Wartość aktywów zgromadzonych w subfunduszach PPK inPZU to blisko 1 mld złotych. Jest to drugi wynik na rynku. – Obniżka faktycznych opłat to efekt naszego wysokiego udziału w rynku. W następnych kwartałach możliwe są kolejne obniżki, jeżeli udział Grupy PZU w PPK będzie dalej rósł – podkreśla Tomasz Fronczak i informuje, że kwestie opłat reguluje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.

Niezależny Instytut Emerytalny, zrzeszający ekspertów zajmujących się systemami emerytalnymi, ubezpieczeniami i długoterminowym oszczędzaniem, zbadał instytucje zarządzające PPK pod kątem efektywności. Z opublikowanego zestawienia wynika, że TFI PZU znalazło się wśród trzech najlepszych.  Pracownik, który oszczędza w PPK zarządzanym przez TFI PZU, zarobił średnio 105,3% w 2020 roku. To rezultat lepszy od wyników osiągniętych przez 17 innych podmiotów, które otrzymały zgodę PFR na oferowanie PPK.

 Dzięki obniżce faktycznych opłat za zarządzanie zwrot z inwestycji może być jeszcze wyższy. Odczują to wszyscy pracownicy oszczędzający w PPK razem z nami – mówi Tomasz Fronczak. Z oferty TFI należącego do największego polskiego ubezpieczyciela skorzystało prawie 36 proc. pracodawców w Polsce. Pracodawcy, którzy zdecydowali zaufać się TFI PZU, otrzymali wsparcie we wdrożeniu i na każdym etapie prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. – Stworzyliśmy specjalny portal e-PPK oraz zaoferowaliśmy infolinię dla firm, które mają PPK w TFI PZU. Pracownikom udostępniliśmy portal inPZU, gdzie w całkowicie zdalny sposób mogą zarządzać swoimi oszczędnościami. Z myślą o nich uruchomiliśmy również loterię, w której co miesiąc mogą wygrać iPhone’y – podkreśla Tomasz Fronczak.  

TFI PZU to jedno z najdłużej działających na polskim runku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jego historia sięga 1999 roku. Obecnie TFI PZU zarządza aktywami o wartości blisko 37 miliardów złotych.


Centrum wiedzy na temat PPK: dostępne na stronie emeryturappk.pzu.pl , gdzie umieściliśmy wszelkie materiały informacyjne oraz wideo instrukcje, które pokazują jak utworzyć i obsługiwać PPK w PZU.

Dedykowana infolinia PPK: (22) 640 06 22.