"Językowy znak jakości” dla PZU SA i PZU Życie SA

PZU SA i PZU Życie SA – jako pierwsze na rynku – otrzymały „Językowy znak jakości” w kategorii „Instytucja”. To wyróżnienie za całokształt działań i systemowe podejście do zmiany sposobu komunikacji przyznała Fundacja Języka Polskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.


- Stale zmieniamy komunikację w naszej organizacji. Dbamy o jasność i prostotę przekazu. I nie jest to tylko chwilowy trend – ta zmiana trwa już od wielu lat. Wiemy, że takie są oczekiwania naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Robimy to sukcesywnie i systemowo. Wiele razy podkreślałam, że zmiana musi objąć całą organizację. I nie mówię tu o zmianie tylko tekstów czy procesów. Chodzi także o zmianę mentalności każdego z pracowników – każdy musi czuć i rozumieć potrzebę upraszczania komunikacji. Stąd wiele działań, które podejmuje nasze Biuro Prostego Języka na rzecz popularyzowania idei prostego języka i efektywnej komunikacji. To między innymi za te działania, jako pierwsza firma, otrzymaliśmy „Językowy znak jakości” w kategorii „Instytucja”. Niezwykle cieszy mnie to wyróżnienie, bo docenia ono efekty naszej pracy i dodaje skrzydeł do dalszych działań – mówi członkini zarządu PZU Życie SA Dorota Macieja, która nadzoruje Biuro Prostego Języka w Grupie PZU.

„Językowy znak jakości” w kategorii „Instytucja” jest najbardziej prestiżowy i najtrudniejszy do zdobycia w całej ścieżce certyfikacyjnej. Może go otrzymać wyłącznie taka instytucja, która skutecznie, z pomysłem i na wysokim poziomie merytorycznym działa na rzecz prostojęzycznej zmiany.

Eksperci Fundacji Języka Polskiego ocenili działania PZU SA i PZU Życie SA w pięciu kategoriach: jakość, innowacyjność, różnorodność, zasięg i grupa docelowa oraz skuteczność. Docenili działania skierowane do pracowników PZU –  m.in. coroczne konferencje językowe, materiały edukacyjne i promocyjne, spotkania z ekspertami. Zwrócili też uwagę na sposób, w jaki PZU dzieli się doświadczeniami z innymi firmami i jak promuje kulturę prostego języka poza organizacją. Eksperci pozytywnie ocenili również zmiany w komunikacji zewnętrznej, które służą klientom i przynoszą firmie wymierne korzyści biznesowe.

- Pracę Biura Prostego Języka PZU SA i PZU Życie SA i wszystkich osób zaangażowanych w tę prostojęzyczną zmianę oceniamy bardzo wysoko. Przygotowane materiały i podejmowane działania są mocne merytorycznie i pokazują, że PZU SA i PZU Życie SA mają konkretny pomysł na wdrażanie i upowszechnianie zasad prostego języka i efektywnej komunikacji. Są pod tym względem rozpoznawalne i wytyczają ścieżkę, którą mogą – jeśli tylko zechcą – podążać inne instytucje – mówi dr Marta Chojnacka-Kuraś, językoznawca w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w procesie certyfikacyjnym „Językowego znaku jakości”.