MojePZU to serwis dla klientów z dostępem do usług PZU. Konto w mojePZU umożliwia między innymi:

- wgląd do swoich polis online poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną,

- obliczenie składki i zakup ubezpieczenia,

- zgłoszenie szkody online i sprawdzenie statusu odszkodowania,

- umówienie wizyty i badań lekarskich,

- aktualizowanie swoich danych osobowych.

Od 20 listopada 2020 r. na platformie mojePZU będzie się pojawiać także informacja o wszczęciu procedury poszukiwawczej Child Alert.

Międzynarodowy system Child Alert funkcjonuje obecnie w 20 krajach europejskich. Polska dołączyła do tego grona 7 lat temu. Od tego czasu polska Policja włączyła procedurę Child Alert 4 razy- wszystkie te sprawy zakończyły się szczęśliwym odnalezieniem dziecka.

W przypadku zaginięcia dziecka najważniejsze jest dotarcie ze zdjęciem zaginionego do jak największej liczby osób w Polsce i za granicą. Policja wykorzystuje wówczas wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej, w celu rozpowszechnienia informacji o zaginionym dziecku, okolicznościach zdarzenia.

Dzięki włączeniu się PZU w policyjny system poszukiwania zaginionych dzieci, informację o wszczęciu w Polsce procedury Child Alert dostaną wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej mojePZU. Na ich telefonach komórkowych pojawią się wówczas tzw. „pushe”, czyli komunikaty w formie powiadomień przypominających sms.


Na co dzień PZU przychodzi z pomocą osobom doświadczonym przez klęski żywiołowe, wypadki czy inne zdarzenia losowe. Chętnie angażujemy się także w potrzebne i wartościowe inicjatywy, a Child Alert jest niewątpliwie jedną z nich. Szybkość przepływu informacji w przypadku zaginięcia dziecka i jej dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców jest sprawą kluczową, dlatego udostępniamy Policji dodatkowy kanał komunikacji - aplikację mojePZU mobile. Za jego pośrednictwem funkcjonariusze mogą przekazywać naszym klientom wiadomości dotyczących poszukiwań dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że choć w małym stopniu możemy przyczynić się do sukcesu, jakim jest odnalezienie zaginionego dziecka” – mówi Grzegorz Nowakowski, dyrektor ds. e-commerce PZU.

Zachęcamy do założenia i korzystania z konta mojePZU na komputerach i telefonach.
Artur Wdowik

Artur Wdowik

Główny Specjalista ds. Wsparcia i Rozwoju Kanałów Agentów Wyłącznych

Artur Wdowik

W dzisiejszym cyfrowym świecie Klienci, decydując się na zakup produktu czy usługi danej firmy, często zwracają uwagę na możliwość zdalnego zawarcia umowy oraz jej obsługi. Zwłaszcza dla młodszych pokoleń jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru. Dla naszych Klientów oraz Agentów takim narzędziem do zdalnej obsługi jest właśnie serwis mojePZU. Dzięki niemu Agenci mogą przesłać ofertę ubezpieczenia Klientowi, którą on może zawrzeć i opłacić bez konieczności osobistego spotkania. Szczególnie obecny czas pandemii pokazuje jak ważną rolę odgrywają narzędzia do zdalnej obsługi klienta. Z poziomu Biura Sprzedaży Wyłącznej zgłaszamy do projektu #mojePZU kolejne propozycje usprawnień, które napływają od Agentów Wyłącznych, tak aby ułatwiać zdalną obsługę, która stała się trendem rynkowym. Dzięki temu oferujemy klientom przyjazny i elastyczny serwis, nadążający za ich wciąż zmieniającymi się potrzebami.