PZU jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku testuje możliwość wypłaty odszkodowania na numer telefonu. Klienci mogą dostać środki jeszcze w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem PZU lub kilka sekund po jej zakończeniu. Pilotaż programu spotkał się z dużym entuzjazmem klientów – wartość wypłaconych odszkodowań kanałem BLIK w pierwszych dniach testów przekroczyła 100 000 zł!


Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonują już rozwiązania, dzięki którym klienci mogą opłacić składkę ubezpieczeniową, wykorzystując błyskawiczne przelewy. Dotąd nie było jednak takiej możliwości w przypadku wypłat odszkodowań i świadczeń. Z ery obsługi szkód liczonych w dniach przechodzimy więc do nowej, gdzie czas ten będziemy mierzyć nie w godzinach czy minutach, a w sekundach.

– Płatności na numer telefonu są najszybszą możliwą formą rozliczenia i chcemy to wykorzystać również w obszarze obsługi szkód i świadczeń. Wyobraźmy sobie sytuację wystąpienia zjawisk atmosferycznych o charakterze katastroficznym, które często skutkują uszkodzeniami domów, mieszkań czy samochodów naszych klientów. Bardzo szybka dostępność środków pozwoli klientom natychmiast podejmować niezbędne działania – mówi Grzegorz Goluch, dyrektor zarządzający ds. obsługi szkód i świadczeń w PZU.

Wprowadzenie tej możliwości to efekt współpracy PZU z Bankiem Pekao SA oraz platformą płatności elektronicznych BLIK.

– Uruchomienie płatności BLIK dla klientów MŚP i korporacyjnych jest odpowiedzią na zmieniający się charakter transakcji bezgotówkowych, ograniczających się do minimum formalności i realizowanych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu przelewy błyskawiczne z miesiąca na miesiąc zyskują na popularności. Zauważamy ten trend i dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dzięki współpracy z PZU S.A. wiemy już, że jest to właściwy kierunek  – podkreśla Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 Obecnie możliwość wypłaty odszkodowania na numer telefonu to w PZU rozwiązanie pilotażowe. Działania rozpoczęły się na początku lutego. Przez najbliższe kilka miesięcy wybrana grupa pracowników będzie w trakcie kontaktu telefonicznego z klientami proponować wypłatę odszkodowania przy użyciu błyskawicznego przelewu. W planach PZU jest badanie zainteresowania klientów płatnościami w tej formie a także możliwości wykorzystania rozwiązania w  kolejnych rodzajach szkód i spraw oraz procesach obsługowych.